Klättringens discipliner och hur du kommer i gång

En ledklättrare tar sig uppför en klippvägg.
På senare år har allt fler fått upp ögonen för klättring både som träningsform och som äventyrlig hobby. Det är en enkel sport att börja med eftersom det i princip bara behövs klätterskor och en påse med krita för att kunna klättra på de låga väggarna på det lokala klättercentret. Till en början kan det vara svårt att förstå vilka olika typer av klättring det finns och hur du ska komma i gång eftersom det finns många olika typer att välja på och skillnaderna inte alltid är självklara. För att underlätta för dig som är intresserad av att börja klättra går vi här igenom disciplinerna inom klättring och hur du kommer i gång.

Det finns många discipliner inom klättersporten och det finns en hel del överlapp mellan dessa. Vi delar upp klättring i fyra huvuddiscipliner vilka är inomhusklättring, klippklättring, alpin klättring och isklättring. Dessa discipliner kan sedan delas upp i mindre undergrupper. För nybörjare är det absolut vanligast att börja med inomhusklättring.

Inomhusklättring

Inomhusklättring erbjuder artificiella klätterväggar för alla erfarenhetsnivåer. Här kan man oftast klättra både med och utan rep. Man säkrar sig med repet med hjälp av en klättersele. I anslutning till klätterväggarna brukar det finnas träningsytor för att klättraren ska kunna träna upp specifika delar av sin kropp som exempelvis sin fingerstyrka. Detta är en bra typ av klättring i ett kallt land som Sverige eftersom vi skyddas från väder och vind som annars gör det svårare att klättra, särskilt för nybörjare. Vill man tävla finns många möjligheter att göra det eftersom det är vanligast att tävlingsklättring sker på artificiella klätterväggar. De typer av klättring som tränas inomhus är vanligen bouldering, topprepsklättring och ledklättring. Dessa beskrivs mer nedan.

Klippklättring

Denna typ av klättring utförs uteslutande på klippväggar där det inte förekommer snö eller is. Det kan vara både stora och små väggar. Klippklättring kan bedrivas på många sätt och vi går här igenom flertalet undergrupper.

Sportklättring är en klättringsform där klättraren säkrar sig med bultar som placerats i klippan på förhand. Detta ger möjligheten att klättra på klippor där det annars inte hade gått att säkra sig med rep. De två vanligaste typerna av sportklättring är topprepsklättring och ledklättring. Vid topprepsklättring säkrar klättraren sig med rep via ett toppankare längst upp på väggen. Vid ledklättring tar klättraren med sig repet hela tiden och kopplar successivt in det i fler och fler karbiner som sitter fast i bultarna längst leden.

Bouldering utförs utan rep på låga klippväggar, artificiella väggar eller på stenblock. Vanligtvis rör det sig om att klättra på endast några meters höjd. Vid bouldering-väggar inomhus finns dämpande madrasser nedanför väggarna och utomhus går det ha med sig crash pads (liten bärbar dämpande madrass) som läggs ut på marken nedanför klättraren. Då går det hoppa ner från väggen utan att skada sig. Bouldering är den klätterform som kräver minst utrustning och är därför en lämplig inkörsport för nybörjare som vill prova på klättring. Utrustningen som krävs är till en början klätterskor och en påse med krita. Sen kan det vara bra att köpa till en borste som kan användas till att rengöra greppen med. Vid bouldering utomhus är en crash pad starkt rekommenderad.

Tradklättring (traditionell klättring) innebär att klättraren klättrar på en klippvägg och säkrar sig med egenplacerade säkringar som placeras i sprickor längst leden. Detta görs med kilar och kamsäkringar som tas bort efter klättringen för minimal åverkan på berget. Ofta klättrar två personer samtidigt där den första personen är den som placerar ut säkringarna, och den andra personer plockar bort de.

Aidklättring är en teknisk form av klättring där en mängd utrustning används som hjälpmedel för att ta sig upp för svåra klippväggar som kan vara nästan helt släta. Här belastas utrustningen flitigt för att ta sig upp längst klipporna. Med belastning av utrustningen menas att utrustningen används som hjälpmedel för att ta sig upp och för att vila. Vid fall belastas alltid utrustningen i alla klätterdiscipliner som säkras med rep. Typisk utrustning är bultar som slås in i berget och nylonstegar som används för att kunna placera sig stående högt upp nära fästpunkterna för maximal räckvidd till nästa placering.

Friklättring är ett samlingsnamn för klättring där utrustningen inte belastas under klättringen. Alltså raka motsatsen till aidklättring. Klättraren säkras med rep men repet belastas endast vid fall.

Repsolo är en klättertyp där klättraren klättrar ensam och säkrar sig själv med rep. Det finns flera olika sätt att klättra repsolo på, både där utrustningen belastas som vid aidklättring, och där den inte belastas som vid friklättring.

Fri soloklättring är en extrem form av klättring där klättraren inte använder någon säkerhetsutrustning alls trots klättring på höga klippväggar. Detta är mycket farligt och det finns inte utrymme för några misstag.

Deep water solo är som fri soloklättring fast ovanför djupt vatten. Om väggen inte är allt för hög är det vanligt att klättraren hoppar ner i vattnet efter att ha nått toppen. Det finns flertalet tävlingar som arrangeras med artificiella klätterväggar ovanför vatten.

Big wall är klättring som utförs på väldigt höga klippväggar där klättringen kan ta flera dagar och klättraren övernattar vid väggen. Det är vanligt att klippväggen till största del klättras med hjälp av utrustning (aidklättring).

Via ferrata är en klättringsform som sker på klippväggar som preparerats i förväg med stålvajrar och metallsteg för att skapa möjlighet att ta sig upp för klippan. Det finns olika svårighetsgrader på lederna och det kan vara allt från promenadliknande förhållanden till tuff överhängsklättring beroende på vilken svårighetsgrad som klättras. Via ferrata-leder är permanenta installationer och bedrivs ofta som en attraktion. Alltså att klättraren betalar för att klättra lederna och att det finns möjlighet att hyra klätterutrustning på plats.

Alpin klättring

Alpin klättring är det som många tänker på i dagligt tal när någon säger ”klättra i berg”. Det innebär klättring eller så kallad bergsbestigning av stora berg i alpin miljö. Här kan man stöta på både klippa, snö och is. För att klara av denna typ av klättring kombineras vanligen andra klättringstyper. Alpin klättring handlar mycket om att klara av att klättra under lång tid i svåra förhållanden där både temperatur och klimat kan ändras snabbt. Det är vanligt att klättraren själv bär med sig all utrustning som behövs för att ta sig fram så att exempelvis förmonterade rep inte behövs.

Expeditionsklättring utförs i stora team och används för väldigt krävande klättring som vid exempelvis bestigning av Mount Everest. Här förlitar man sig på ett helt team av medhjälpare för att klara av klättringen. Klättringen utförs vanligen med förmonterade rep, sherpas och i flera etapper vilket kan kräva både övernattning och acklimatisering i tältläger.

Isklättring

Isklättring kan utföras på mindre isar i vanligt vinterlandskap eller på större berg och glaciärer i alpin miljö. Det är även vanligt att isklättra på frusna vattenfall. Här använder man hjälpmedel som isyxor och stegjärn för att ta sig uppåt. Klättraren säkras genom att skruva in särskilda isskruvar i isen. Det finns två ytterligare varianter på isklättring där man använder samma hjälpmedel men klättrar på andra underlag. Den ena varianten kallas mixad klättring vilken utförs på både is- och stenväggar. Den andra kallas drytooling och utförs endast på stenväggar.

Hur börjar man med klättring?

Som du har läst finns det flera olika typer av klättring att välja på och det finns olika fördelar med alla. Vårt tips är att du över tid provar på alla olika typer av klättring för att hitta den typen som passar dig bäst. En bra startpunkt är att börja med inomhusklättring på ett klättercenter där du kan boka in en prova på-tid eller en privat tid med en instruktör. Då kan du hyra utrustning och testa både topprepsklättring och bouldering. Du kommer även snappa upp en massa bra tips och hur du ska ta dig vidare om du känner att du vill börja klättra. Lycka till med klättringen!

Om du har några frågor får du gärna kontakta oss.

Dela:
Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin
Dela på pinterest
Dela på email

Relaterade artiklar

Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin
Dela på pinterest
Dela på email